ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ
Μεταπτυχιακός Φοιτητής (M.Sc.)
Τμήμα ΖΠΑΥ, Παν. Πατρών

Ο Βασίλης είναι Ιχθυολόγος (B.Sc.), απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (2021). Συνεχίζει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, της σχολής  Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην επιστημονική έρευνα της βιολογίας, οικολογίας και αλιευτικής διαχείρισης των Ελασμοβράγχιων και Ξενικών ειδών στην ελληνική επικράτεια, μέσα από την καταγραφή και αξιολόγηση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων, όπως και στη συμμετοχή του σε επιτόπιες δράσεις αλιευτικής έρευνας και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Στο τέλος του 1ου χρόνου σπουδών του, εργάστηκε ως ανειδίκευτος στην εταιρία ιχθυοκαλλιεργειών SELONDA S.A. για δύο μήνες. Τον Οκτώβριο του 2021, ολοκλήρωσε την εξάμηνη Πρακτική του Άσκηση στην Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea, απασχολούμενος κυρίως με την Αλιευτική Διαχείριση και παρακολούθηση Ελασμοβράγχιων και Εισβολικών ειδών στις Ελληνικές Θάλασσες. Έχει διεκπεραιώσει διαδραστικά μαθήματα για τα Θαλάσσια Οικοσυστήματα (LME’s) από το Πανεπιστήμιο του Cape Town καθώς και μαθήματα «Προγραμμάτων Citizen Science» από το Πανεπιστήμιο του Dundee. Είναι φοιτητικό μέλος της European Aquaculture Society.

Email: vasileios.minasidis@upatras.gr
ResearchGate: V_Minasidis

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ. ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (M.Sc.)
Τμήμα ΖΠΑΥ, Παν. Πατρών

Η Αλεξάνδρα Δουληγέρη είναι πτυχιούχος του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (2021). Από το 2021 ξεκίνησε να παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Βιώσιμη Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια”, της σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες εντοπίζονται στην επιστημονική έρευνα της βιολογίας των αλιευτικών αποθεμάτων, μέσα από τη μελέτη της δυναμικής των ιχθυοπληθυσμών και την καταγραφή και αξιολόγηση βιολογικών και αλιευτικών δεδομένων, καθώς και στη συμμετοχή σε δράσεις πεδίου αλιευτικής έρευνας και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Email: adouligeri@upatras.gr
ResearchGate: A_Douligeri

ΑΘΗΝΑ ΖΙΟΥ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (M.Sc.)
Τμήμα ΖΠΑΥ, Παν. Πατρών

 Η Αθηνά Ζίου είναι Ιχθυολόγος,  απόφοιτη του τμήματος Τεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, με αντικείμενο τη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κοινωνικό-οικονομικά θέματα σχετικά με την αλιεία και επαγγελματικά έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ως ερευνήτρια ή συνεργάτης.

Email: athinaziou@gmail.com
ResearchGate: A_Ziou

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (M.Sc.)
Τμήμα ΖΠΑΥ, Παν. Πατρών